Voor wie

U kan bij ons terecht voor :

1. Taalstoornissen: vertraagde taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornis

Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. De stoornis kan zowel problemen geven bij de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik.


2. Articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag (infantiel slikken, tongpersen, mondademen, duimzuigen)

Kinderen kunnen bepaalde klanken verkeerd uitspreken of ze vervangen ze door andere klanken. Foutieve mondgewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden.


 3. Leerstoornissen: lees-, spelling- en rekenstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)

Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.
Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.
Wij geven in de praktijk ook oudercursussen om zo uw kind zo goed mogelijk te kunnen inschatten, te begrijpen en te kunnen begeleiden.


4. Stoornissen na een beroerte of trauma

Na een neurologisch probleem kunnen er bijkomend taal- en spraakproblemen optreden. Wij helpen u om de communicatie te verbeteren.


5. Stemproblemen

Als de stembanden niet goed functioneren leren wij u ademhalings- en stemtechnieken om uw stem te optimaliseren.